บริการ Email Marketing

ช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมล์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ได้ครั้งละมากๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ในคราวเดียว


ระบบส่งอีเมล์เพื่อการประชาสัมพันธ์

บริการระบบ Email Marketing ที่จะช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมล์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ได้ครั้งละมากๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ในคราวเดียว ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่น หรือ ข่าวประชาสัมพันธ์ใดๆ ระบบEmail Marketin จะช่วยให้คุณไม่ขาดการติดต่อกับลูกค้า

ระบบ Email Marketing ใช้งานง่าย สามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง, มีรูปแบบจดหมายให้เลือก พร้อมสถิติการเปิดเข้าชมเมล์... ค่าใช้จ่ายเมื่อกับการโฆษณาประเภทอื่นแล้ว ระบบอีเมล์มาร์เก็ตติ้ง คุ้มค่ากว่า และได้ผลรวดเร็วกว่า

ทำไม